مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 175 متر بخش نه
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 175 متر بخش نه

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 12:59:39
تاریخ شروع :
1396/10/21
نوع پایان آگهی :
1396/11/23
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره اجرای اسناد رسمی تبریز
شرح آگهی :

آگهی مزایده؟
اداره اجرای اسناد رسمی تبریز
مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 175 متر بخش نه کلاسه 8900131
مزایده:96.11.23
ساعت نه الی 12 دوشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی در سایت پارس نماد داده ها مراجعه فرمایید

خلاصه :
مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 175 متر بخش نه
آدرس :
آذربایجان شرقی, -
منبع :
محلی اذرشرقی96.10.21