مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL 65 هپکو 96.10.23
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL 65 هپکو 96.10.23

شماره آگهی :
_
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 13:00:38
تاریخ شروع :
1396/10/20
نوع پایان آگهی :
1396/10/30
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری شاوور
شرح آگهی :
آگهی مزایده؟
شهرداری شاوور در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه لودر HWL 65 هپکو مدل 2010 از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت اخذ اوراق مزایده از تاریخ نشر آگهی به مدت ده روز به واحد درآمد شهرداری شاوور مراجعه نمایند.
روابط عمومی شهرداری شاوور

خلاصه :
آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL 65 هپکو 96.10.23
آدرس :
خوزستان, -
منبع :
محلی خوزستان 96.10.20