مزایده یک دستگاه اره فلکه 60
[ نسخه چاپی ]

مزایده یک دستگاه اره فلکه 60

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 13:03:03
تاریخ شروع :
1396/10/23
نوع پایان آگهی :
1396/11/18
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان پردیس
شرح آگهی :

آگهی مزایده اموال منقول؟
نوبت دوم
کلاسه 446/96 ش ج
یک دستگاه اره فلکه 60 - یک دستگاه رنده سه کاره - یک دستگاه دور کن خط زن دار - یک دستگاه اره گونیا زن رومیزی
جمعا به ارزش 750.000.000 ریال
مزایده در مورخه 96.11.18 از ساعت 15 الی 17 عصر برگزار می گردد
اسماعیلی- دادورز اجرای احکام مدنی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان پردیس
شماره م الف 5903
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی در سایت پارس نماد داده ها مراجعه فرمایید

خلاصه :
آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه اره فلکه 60
آدرس :
تهران, -
منبع :
اسرار 96.10.23