مزایده باغ مساحت 816.9متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده باغ مساحت 816.9متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 13:04:21
تاریخ شروع :
1396/10/21
نوع پایان آگهی :
1396/11/05
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه 4 دادگستری خمینی شهر
شرح آگهی :

آگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه 4 دادگستری خمینی شهر
مزایده باغ مساحت 816.9متر کلاسه 940236
مزایده:96.11.5
مبلغ 816.900.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی در سایت پارس نماد داده ها مراجعه فرمایید

خلاصه :
مزایده ,مزایده باغ مساحت 816.9متر
آدرس :
اصفهان, -
منبع :
محلی اصفهان 96.10.21