مزایده یک دستگاه پودرکن لاستیک ...
[ نسخه چاپی ]

مزایده یک دستگاه پودرکن لاستیک ...

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 13:14:17
تاریخ شروع :
1396/10/23
نوع پایان آگهی :
1396/10/30
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام حقوقی دادگستری ازنا
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول؟
نوبت دوم
موضوع مزایده: یک دستگاه پودرکن لاستیک با متعلقات
تاریخ مزایده: روز چهارشنبه مورخه 96.11.4 ساعت 10 الی 12
اجرای احکام حقوقی دادگستری ازنا- محمود کبیر
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده یک دستگاه پودرکن لاستیک ...
آدرس :
لرستان, لرستان-
منبع :
محلی لرستان