مزایده بهره برداری استندهای تبلیغاتی - چاپ دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده بهره برداری استندهای تبلیغاتی - چاپ دوم

شماره آگهی :
نوبت اول چاپ دوم
نوع آگهی :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
خلاصه :
آگهی مزایده, مزایده بهره برداری استندهای تبلیغاتی - چاپ دوم