مزایده محل استقرار یک دستگاه قلعه بادی
[ نسخه چاپی ]

مزایده محل استقرار یک دستگاه قلعه بادی

شماره آگهی :
نوبت اول 1154-96
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/21 - 2018-03-12 12:02:30
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/15
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری منطقه شش
شرح آگهی :
آگهی فراخوان مزایده حضوری حراج شهرداری شیراز
نوبت اول 1154-96
شهرداری منطقه شش در نظر دارد اجاره محل مشروحه مندرج در جدول ذیل را جهت فعالیت های تجاری ذکر شده از  طریق مزایده حضوری حراج و با انعقاد قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلی و با مدت معین به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که از سوی کمیسیون حراج شرهداری به عنوان برنده مزایده اعلام می شود. پیشنهاد دهنده ای که دارای تمامی شرایط مزایده و بالاترین قیمت پیشنهادی بوده باشد واگذار نماید. متقاضیان می توانند برای شرکت در این مزایده در صورت داشتن شرایط با همراه داشتن مدرک شناسایی خود و فیش نقدی یا ضمانت نامه بانکی در جلسه کمیسیون حراج که بدین مناسبت در تاریخ و محل اعلام شده ذیل تشکیل می گردد شخصا یا نماینده قانونی وی حضور بهم رسانند.
ردیف  محل مورد مزایده  مدت قرارداد  مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال  ملاحظات شرط الزامی معامله 
۱ محل استقرار یک دستگاه قلعه بادی واقع در پارک علوی به مساحت 28*13
2 سال
80.000.000 تمدید قرارداد برای سال دوم شروط به رضایت مندی شهرداری از عملکرد مستاجر و داشتن استاندارد معتبر دستگاه خواهد بود. ضمنا مال الاجاره جهت سال دوم ۲۰ درصد افزایش نسبت به قیمت پیشنهادی سال اول می باشد. 
2 محل استقرار غرفه تنقلات واقع در پارک نمازی به مساحت 3*3
2 سال
50.000.000
متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد محل کار را رویت و از کم و کیفت مورد اجاره مطلع گردد.
مورد اجاره صرفا جهت بهره برداری برای مورد ذکر شده در آگهی به برنده مزایده واگذار می گردد و لذا حق هرگونه تغییر کاربری دیگر در طی مدت پیمان برای وی وجود نخواهد داشت.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب 100785002873 به نام شهرداری منطقه شش بلامانع است. 
زمان برگزاری جلسه کمیسیون حراج مزایده ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ 97.1.15 در شهرداری منطقه شش واقع در گلدشت معالی آباد خواهد بود.
در صورت تغییر زمان مزایده مراتب از طریقه همین جراید در یک نوبت همزمان به اطلاع خواهد رسید.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است که در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد. آگهی فوق از طریق سایت www.shiraz.ir/zone1 قابل مشاهده است. سایر شرایط در اسناد مزایده به متقاضیان ارائه خواهد شد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 6391699 - 0713 آماده پاسخگویی می باشد. 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
خلاصه :
آگهی فراخوان مزایده حضوری حراج,فراخوان محل استقرار یک دستگاه قلعه بادی
آدرس :
فارس, فارس, -
منبع :
محلی فارس 96.12.21