مزایده مال غیرمنقول مساحت حدودا 175 متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده مال غیرمنقول مساحت حدودا 175 متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/21 - 2018-03-12 12:05:42
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/14
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی بابلسر
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام مدنی بابلسر
مزایده مال غیرمنقول مساحت حدودا 175 متر به شماره مدنی 961210
مزایده:97.1.14
مبلغ 437.500.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده مال غیرمنقول مساحت حدودا 175 متر
آدرس :
مازندران, -
منبع :
محلی خوزستان 96.12.21