مزایده پلاک ثبتی مساحت 595.84متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک ثبتی مساحت 595.84متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/21 - 2018-03-12 12:08:08
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/18
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی بابلسر
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام مدنی بابلسر
مزایده پلاک ثبتی مساحت 595.84متر کلاسه 960195 و 961541
مزایده:97.1.18
مبلغ 1.600.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 595.84متر
آدرس :
مازندران, -
منبع :
محلی خوزستان 96.12.21