مزایده منزل مسکونی مساحت 158.6متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده منزل مسکونی مساحت 158.6متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/21 - 2018-03-12 12:09:40
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/15
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدون کنار
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدون کنار
مزایده منزل مسکونی مساحت 158.6متر پرونده 950433
مزایده:97.1.15
ساعت 9:45 الی 10:15
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 158.6متر
آدرس :
مازندران, -
منبع :
محلی خوزستان 96.12.21