مزایده ملک مساحت عرصه 85.5متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مساحت عرصه 85.5متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/21 - 2018-03-12 12:26:37
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/07
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام حقوقی شعبه دوم متمرکز دادگستری سنندج
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
اجرای احکام حقوقی شعبه دوم متمرکز دادگستری سنندج
مزایده ملک مساحت عرصه 85.5متر نوبت اول کلاسه 962440
مزایده:97.1.7
ساعت ده الی 11
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 85.5متر نوبت اول
آدرس :
کردستان, , -
منبع :
پیام زمان 96.12.21