مزایده فروش منزل سازمانی عرصه 490مترمربع تجدید نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش منزل سازمانی عرصه 490مترمربع تجدید نوبت دوم

شماره آگهی :
96/21نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/21 - 2018-03-12 12:57:08
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/16
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
مزایده فروش منزل سازمانی عرصه 490مترمربع تجدید
مهلت دریافت و پیشنهاد قیمت تا 97.1.16
تلفن 06133359852
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده فروش منزل سازمانی عرصه 490مترمربع تجدید نوبت دوم
آدرس :
خوزستان, , -
منبع :
محلی خوزستان 96.12.21