مزایده منزل مسکونی عرصه 297 متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده منزل مسکونی عرصه 297 متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/21 - 2018-03-12 13:08:47
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مرند
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مرند
مزایده منزل مسکونی عرصه 297 متر کلاسه 961271
مزایده:97.1.20
مبلغ 3.054.500.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 297 متر
آدرس :
آذربایجان شرقی, -
منبع :
محلی اذرشرقی 96.12.21