مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 184.71متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 184.71متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 08:24:12
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/02/01
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره سه اجرای اسناد رسمی تهران
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
اداره سه اجرای اسناد رسمی تهران
مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 184.71متر کلاسه 9402186
مزایده:97.2.1
مبلغ 13.700.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 184.71متر
آدرس :
تهران, -
منبع :
وطن امروز 96.12.22