مزایده ملک مشاع و خودرو
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مشاع و خودرو

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 08:43:20
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام شعبه 57 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
اجرای احکام شعبه 57 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی شماره دوازده فرعی بخش ده کلاسه 960329/57 و خودرو سواری پراید مدل77 رنگ دودی روغنی
مزایده  97.1.20 ساعت 13 الی 13:30
مبلغ خودرو 32.000.000 ریال و ملک 2.550.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک مشاع و خودرو
آدرس :
تهران, -
منبع :
اخبار صنعت 96.12.22