مزایده دو باب واحد تجاری مساحت 23.98 و 24.2متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده دو باب واحد تجاری مساحت 23.98 و 24.2متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 08:49:41
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرضا
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرضا
مزایده دو باب واحد تجاری مساحت 23.98 و 24.2متر کلاسه 961326
مزایده:97.1.19
ساعت یازده یک شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده دو باب واحد تجاری مساحت 23.98 و 24.2متر
آدرس :
اصفهان, , -
منبع :
رسالت 96.12.22