مزایده آپارتمان مساحت 152.11متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده آپارتمان مساحت 152.11متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 08:51:14
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/14
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قائمشهر
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قائمشهر
مزایده آپارتمان مساحت 152.11متر نوبت اول کلاسه 962696
مزایده:97.1.14
ساعت نه الی ده سه شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 152.11متر نوبت اول
آدرس :
مازندران, -
منبع :
رسالت 96.12.22