آگهی مزایده مشارکت در سرمایه گذاری احداث مجتمع تجاری - نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

آگهی مزایده مشارکت در سرمایه گذاری احداث مجتمع تجاری - نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 08:52:44
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/07
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری سیاهکل
شرح آگهی :
آگهی نوبت دوم مزایده مشارکت در سرمایه گذاری احداث مجتمع تجاری بلوک b ؟
شهرداری سیاهکل باستناد مجوز شماره 357-96.10.17 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد مشارکت در سرمایه گذاری مجتمع تجاری و خدماتی بلوک b واقع در شهر سیاهکل خیابان امام میدان امام رضا ع را از طریق مزایده یه صورت مشارکت به مدت دو سال به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید لذا شرکتهایی که دارای توان مالی و فنی عملیات ساختمان و سازه می باشند می توانند جهت اطلاع از شرایط واگذاری و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 96.12.23 تا 96.1.7 با در دست داشتن اصل فیش پرداختی به مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 3100001781006 نزد بانک ملی شعبه سیاهکل در ساعات اداری به شهرداری سیاهکل واقع در خیابان امام روبروی بانک رفاه و برای آگهی و اطلاعات بیشتر با شماره 01342324001 تماس حاصل و به وب سایت شهرداری به آدرس WWW.//SHAHRDARI-SIAHKAL.IR مراجعه نمایند
ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار بوده و هزینه کلیه آگهی ها برعهده برنده مزایده می باشد
ایمان محمدپور نیک بین - شهردار سیاهکل
خلاصه :
آگهی مزایده ،آگهی مزایده مشارکت در سرمایه گذاری احداث مجتمع تجاری - نوبت دوم
آدرس :
گیلان, گیلان, گیلان, -
منبع :
جمهوری 96.12.22