مزایده ششدانگ ملک شامل مغازه 15.5متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ ملک شامل مغازه 15.5متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 08:59:33
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/15
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری قوچان
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری قوچان
مزایده ششدانگ ملک شامل مغازه 15.5متر کلاسه 960940
مزایده:97.1.15
مبلغ 1.900.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ ملک شامل مغازه 15.5متر
آدرس :
خراسان رضوی, -
منبع :
حمایت 96.12.22