مزایده واگذاری حصه شرکت در پروژه تجاری و سهام
[ نسخه چاپی ]

مزایده واگذاری حصه شرکت در پروژه تجاری و سهام

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 09:00:38
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه
شرح آگهی :
آگهی عرضه دارایی توسط ؟
شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام
شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام در نظر دارد دارایی های با مشخصات ذیل را به صورت یکجا و نقد از طریق مزایده عمومی واگذار نماید :
الف - حصه شرکت در پروژه تجاری - اداری گلستان خیام در مجاورت دریاچه خلیج فارس (منطقه 22) مشتمل بر:
1- 5925 مترمربع بنای مفید تجاری شامل 85 واحد تجاری به قیمت پاسه 1.068.000 میلیون ریال
2- 6723 مترمربع بنای مفید اداری در دو برج مستقل شامل 80 واحد اداری به قیمت پایه 532.000 میلیون ریال
ب - واگذاری سهام شرکت های زیرمجموعه :
شرکت توسعه عمران بیمه - شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران - شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه - شرکت کارگزاری سپهر باستان
سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه مزایده هر یک از دارایی ها بوده و بصورت چک بانکی تضمین شده یا به حساب شماره 1 - 1090783 -810 - 289 نزد بانک پاسارگاد شعبه نفت شمالی کد 289 به نام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام) واریز و فیش آن را به انضمام سایر مدارک مزایده که بصورت روشن و مشخص نوشته شده در پاکت دربسته تا پایان ساعت کاری روز 97.1.22 به دبیرخانه شرکت واقع در تهران ، بلوار میرداماد - خیابان نفت شمالی - کوچه دوم - پلاک 6 - طبقه پنجم تسلیم و رسید دریافت نمایند.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ها ، اسناد و شرایط مزایده و معرفی نامه بازدید از پروژه و شرکت ها می توانند از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 97.1.21 در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به مدیریت سرمایه گذاریها و امور مجامع واقع در آدرس فوق مراجعه نمایند.
پاکات شرکت در مزایده راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 97.1.26 درمحل شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه واقع در آدرس فوق مفتوح می گردد. حضور پیشنهاددهندگان شخصا یا به نمایندگی از سوی اشخاص حقوقی در جلسه آزاد می باشد.
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل آگهی به قسمت تصویر آگهی در سایت مناقصات پارس نماد داده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
آگهی مزایده , مزایده واگذاری حصه شرکت در پروژه تجاری و سهام
آدرس :
-, -
منبع :
اطلاعات 96.12.22