مزایده ملک مساحت 250 متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مساحت 250 متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 09:08:51
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان
مزایده ملک مساحت 250 متر کلاسه اجرایی پرونده 960314
مزایده:97.1.19
ساعت ده الی 11
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک مساحت 250 متر
آدرس :
گلستان, -
منبع :
حمایت 96.12.22