مزایده منزل مسکونی عرصه 819.28متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده منزل مسکونی عرصه 819.28متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 09:11:24
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان دشتستان
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان دشتستان
مزایده منزل مسکونی عرصه 819.28متر دادنامه 950114
مزایده:97.1.21
ساعت نه الی 12
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 819.28متر
آدرس :
بوشهر, -
منبع :
حمایت 96.12.22