مزایده زمین خشکی بایر مساحت 1220متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده زمین خشکی بایر مساحت 1220متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 09:20:14
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رضوانشهر
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رضوانشهر
مزایده زمین خشکی بایر مساحت 1220متر کلاسه 960002
مزایده:97.1.21
ساعت یازده الی 11:30
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده زمین خشکی بایر مساحت 1220متر
آدرس :
گیلان, , -
منبع :
حمایت 96.12.22