مزایده زمین صیفی کاری مساحت کلی 163 متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده زمین صیفی کاری مساحت کلی 163 متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 09:21:28
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری کیاشهر
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری کیاشهر
مزایده زمین صیفی کاری مساحت کلی 163 متر کلاسه 950385
مزایده:97.1.21
ساعت ده الی 11
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده زمین صیفی کاری مساحت کلی 163 متر
آدرس :
گیلان, , -
منبع :
حمایت 96.12.22