مزایده فروش دستگاه چاپ بنر و فکس با بدنه صنعتی نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش دستگاه چاپ بنر و فکس با بدنه صنعتی نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 09:23:43
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
احکام شورای حل اختلاف آبیک
شرح آگهی :
آگهی فروش اموال منقول نوبت اول ؟
شماره 960929
مورد مزایده فروش دستگاه چاپ بنر و فکس با بدنه صنعتی
زمان مزایده 97.1.19 ساعت 10 الی 11 صبح
دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف آبیک
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش دستگاه چاپ بنر و فکس با بدنه صنعتی نوبت دوم
آدرس :
قزوین, -
منبع :
رسالت 96.12.22