مزایده فروش خودرو پژو پارس
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش خودرو پژو پارس

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 09:27:04
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای مدنی دادگستری بابل
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول ؟
شماره بایگانی 961836
خودرو پژو پارس نقره ای رنگ مدل 1383 مبلغ 110000000 ریال
تاریخ مزایده 97.1.19 ساعت 10 صبح
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی در سایت مناقصات پارس نماد داده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده , مزایده فروش خودرو پژو پارس
آدرس :
مازندران, -
منبع :
راه مردم 96.12.22