مزایده ملک مساحت 480 متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مساحت 480 متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 09:36:51
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نوشهر
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نوشهر
مزایده ملک مساحت 480 متر به کلاسه 960872
مزایده:97.1.21
ساعت یازده سه شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک مساحت 480 متر
آدرس :
مازندران, -
منبع :
امتیاز 96.12.22