مزایده باکس پالت فلزی ساخته شده
[ نسخه چاپی ]

مزایده باکس پالت فلزی ساخته شده

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 09:37:29
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام مدنی دادگستری قم
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول ؟
اجرای احکام مدنی دادگستری قم
اموال مورد مزایده :
مزایده تعداد 45 عدد باکس پالت فلزی ساخته شده  از قوطی فلزی
ارزش کل اموال به مبلغ 15.750.000 ریال
زمان و محل برگزاری مزایده: 97.01.19 ساعت 8 الی 08:30
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده, مزایده باکس پالت فلزی ساخته شده
آدرس :
قم, قم, قم, -
منبع :
محلی قم 96.12.22