مزایده اتومبیل سواری پژو 405
[ نسخه چاپی ]

مزایده اتومبیل سواری پژو 405

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 09:41:55
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/18
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام مدنی دادگستری قم
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول ؟
اجرای احکام دادگستری شهرستان قم
اموال مورد مزایده :
مزایده اتومبیل سواری پژو 405 مدل 91
ارزش کل اموال به مبلغ 190.000.000 ریال
زمان و محل برگزاری مزایده: 97.01.18 ساعت 8 الی 08:30
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده, مزایده اتومبیل سواری پژو 405
آدرس :
قم, قم, قم, قم, -
منبع :
محلی قم 96.12.22