تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن - نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن - نوبت دوم

شماره آگهی :
96-10 نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 09:43:25
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/08
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
سازمان عمران و بهسازی کاشان
شرح آگهی :
آگهی تجدید مزایده عمومی ؟
نوبت دوم
سازمان عمران و بهسازی کاشان در نظر دارد موضوع مشروحه در جدول ذیل را از طریق مزایده در قبال بهترین پیشنهاد واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت و دارای توانایی مالی مناسب جهت شرکت در تجدید مزایده دعوت به عمل می آید.

ردیف
شماره آگهی
مرحله چاپ
موضوع مزایده
مبلغ تضمین شرکت در مزایده ریال
1  96-10  مرحله دوم
 اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن سازمان عمران و بهسازی کاشان
 330.000.000
زمان چاپ نوبت اول ( روزنامه اطلاعات ) اسناد مزایده 96.12.15
زمان چاپ نوبت دوم تت( روزنامه کار و کارگر ) اسناد مزایده 96.12.22
اخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری مورخ 97.1.8
مهلت تسلیم پیشنهادها تا پایان وقت اداری مورخ 97.1.9
سازمان عمران در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است
4- هزینه چاپ آگهی در تمامی مراحل و نوبتهای چاپ )به عهده برنده مزایده خواهد بود.
5- نام و نشانی مزایده گزار : سازمان عمران و بهسازی شهر کاشان به نشانی کاشان ، میدان درب عطا ، ابتدای خیابان غیاث الدین جمشید کاشانی ، پلاک 17 شماره تماس : 03155232002
سازمان عمران و بهسازی شهر کاشان
خلاصه :
تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن - نوبت دوم
آدرس :
اصفهان, -
منبع :
کار و کارگر 96.12.22