مزایده فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن، فولادی و چدنی مازاد نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن، فولادی و چدنی مازاد نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم شماره 96/7/ب
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 09:55:40
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی؟
شماره 100961232000001 شماره مزایده مرجع 96/7/ ب
نوبت دوم
فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن، فولادی و چدنی مازاد پروژه های گیلانغرب و زاگرس
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir  و با شماره مزایده 100961232000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند
زمان انتشار در سایت 96.12.19 ساعت 8 مهلت دریافت اسناد مزایده 97.01.06 ساعت 15
تاریخ بازدید از 97.1.14 لغایت 97.1.16 هر روز از ساعت 9 الی 15
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 97.01.21 ساعت 9
زمان بازگشایی 97.01.21 ساعت 10 زمان اعلام به برنده 97.01.22
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.
1. برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 500.000 ریال جهت پرداخت تضمین شرکت در گروه لوله و اتصالات پلی اتیلن مورد مزایده 356.500.000 ریال، گروه لوله و اتصالات فولادی مورد مزایده 55.000.000 ریال و گروه لوله و اتصالات چدنی 90.000.000 ریال، ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پاکات ، اعلام به برنده واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد
2. پیشنهاد می گردد با توجه به  تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید
3. علاقه مندان به شرکت در مزایده می باست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیک (توکن ) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934
دفتر ثبت نام استان تهران 88969737 و 85193768
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

خلاصه :
آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن، فولادی و چدنی مازاد نوبت دوم
آدرس :
کرمانشاه, -
منبع :
تجارت 96.12.22