مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 190 متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 190 متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 09:55:59
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/02/05
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل
مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 190 متر کلاسه 9400089
مزایده:97.2.5
مبلغ 1.600.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 190 متر
آدرس :
اردبیل, -
منبع :
تجارت 96.12.22