مزایده ملک مساحت 175 مترمربع نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مساحت 175 مترمربع نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 10:00:12
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1396/12/26
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دابودشت
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دابودشت
مزایده ملک مساحت 175 مترمربع نوبت اول کلاسه 960249
مزایده:96.12.26
ساعت نه الی یازده شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک مساحت 175 مترمربع نوبت اول
آدرس :
مازندران, , -
منبع :
یزد 96.12.22