مزایده ملک اعیانی کلی ساختمان 410 متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک اعیانی کلی ساختمان 410 متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 10:05:24
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم
مزایده ملک اعیانی کلی ساختمان 410 متر نوبت اول شماره 934/4/96
مزایده:97.1.20
ساعت نه الی 9:30
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک اعیانی کلی ساختمان 410 متر نوبت اول
آدرس :
قم, , -
منبع :
محلی قم 96.12.22