مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 110.47متر قطعه اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 110.47متر قطعه اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 10:19:08
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/02/02
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره سه اجرای اسناد رسمی
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
اداره سه اجرای اسناد رسمی
مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 110.47متر قطعه اول کلاسه 9401178
مزایده:97.2.2
مبلغ 9.058.540.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 110.47متر قطعه اول
آدرس :
تهران, --
منبع :
صبح اقتصاد 96.12.22