مزایده واگذاری سکوهای اسکان مسافرین نوروزی
[ نسخه چاپی ]

مزایده واگذاری سکوهای اسکان مسافرین نوروزی

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
خلاصه :
آگهی مزایده,مزایده واگذاری سکوهای اسکان مسافرین نوروزی