مزایده دستگاه فریزر
[ نسخه چاپی ]

مزایده دستگاه فریزر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 11:19:25
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری نکا
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول ؟
کلاسه 961024-961025
 مزایده دستگاه فریزر - میز کار - قفسه ام دی اف - کولر اسپیلت
مزایده در تاریخ 97.1.19 راس ساعت ده صبح از طریق مزایده بفروش میرسد
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری نکا - صادقی
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی در سایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه نمایید
خلاصه :
اگهی مزایده , مزایده دستگاه فریزر
آدرس :
مازندران, -
منبع :
حمایت 96.12.22