اصلاحیه مزایده فروش ملک
[ نسخه چاپی ]

اصلاحیه مزایده فروش ملک

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 11:23:08
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/13
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان
شرح آگهی :
اصلاحیه ؟
پیرو اگهی مزایده املاک ملکی بانک کشاورزی استان گلستان چاپ شده در روزنامه عصر ایرانیان تاریخ 96.12.21 شماره 2398 در جدول قسمت های مشخصات ثبتی و مساحت و متراژ 25955 مترمربع چاپ شده بود که در اصل 2595/5 مترمربع دو هزار و پانصد و نود و پنج متر و پنجاه دسی متر مربع صحیح می باشد که بدین صورت اصلاح میگردد
مدیریت شعبه بانک کشاورزی استان گلستان
خلاصه :
اصلاحیه مزایده,مزایده فروش ملک
آدرس :
گلستان, -
منبع :
عصرایرانیان 96.12.22