مزایده 2 سهم مشاع از 12 سهم مشاع ششدانگ یک قطعه مشتمل بر دو باب مغازه
[ نسخه چاپی ]

مزایده 2 سهم مشاع از 12 سهم مشاع ششدانگ یک قطعه مشتمل بر دو باب مغازه

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 11:28:41
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/29
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای ثبت بندرانزلی
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
اجرای ثبت بندرانزلی
مزایده 2 سهم مشاع از 12 سهم مشاع ششدانگ یک قطعه مشتمل بر دو باب مغازه کلاسه 9600390
مزایده:97.1.29
ساعت نه الی 12 چهارشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 12 سهم مشاع ششدانگ یک قطعه مشتمل بر دو باب مغازه
آدرس :
گیلان, -
منبع :
محلی گیلان 96.12.22