مزایده پلاک های ثبتی 14011 فرعی نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک های ثبتی 14011 فرعی نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 11:31:50
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز شعبه 11 اجرای احکام مجتمع خانواده کرج
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دادورز شعبه 11 اجرای احکام مجتمع خانواده کرج
مزایده پلاک های ثبتی 14011 فرعی از 149 اصلی و 14010 فرعی کلاسه 960007
مزایده:97.1.21
ساعت  هشت الی نه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده پلاک های ثبتی 14011 فرعی نوبت دوم
آدرس :
البرز, -
منبع :
محلی البرز 96.12.22