مزایده اجاره محل استقرار یک واحد دکه تنقلات...نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده اجاره محل استقرار یک واحد دکه تنقلات...نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم - 96-1157
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 11:39:14
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1396/12/29
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری منطقه یازده شیراز
شرح آگهی :
آگهی حراج  1157 - 96 ؟
نوبت اول: 96.12.21
نوبت دوم 96.12.22
شهرداری منطقه یازده شیراز در نظر دارد محل زیر را از تاریخ انعقاد قرارداد بدون اخذ سرقفلی به شرح زیر از طریق حراج حضوری واگذار نماید.
 ردیف  آدرس مساحت مدت مبلغ سپرده شرکت
در مزایده (ریال)
1 اجاره محل استقرار یک واحد دکه تنقلات واقع در بولوار شهرداری جنب تقاطع پودنک پارک ساحلی
8 متر مربع
یکسال 8.400.000
2 اجاره محل (استقرار سینما سه بعدی)
12 متر مربع
دو سال
33.000.000
3 اجاره محل اسب و کالسکه روبروی پارک نماز
150 متر مربع
یکسال 18.000.000
-  ارائه سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 700809826236 بانک شهر اقدام نماید.
-  در صورتی که برنده مزایده ظرف مدت 7 روزکاری نسبت به  انعقاد قرارداد ننماید سپرده آن ضبط خواهد شد
- سایر اطلاعات و جزییات مربوط به حراج  در اسناد مزایده مندرج است.
- زمان حراج روز چهارشنبه ساعت 10 صبح مورخه 97.1.87 به آدرس: بولوار مدرس، جنب پل غدیر شهرداری منطقه یازده برگزار می گردد.
- بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده حراج خواهد بود و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
- اجاره  محل غرفه فوق مشخص می باشد. لطفا از محل های مورد نظر بازدید فرمایید.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز 
خلاصه :
آگهی حراج, مزایده اجاره محل استقرار یک واحد دکه تنقلات...نوبت دوم
آدرس :
فارس, -
منبع :
ملحی فارس 96.12.22