مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ و ...
[ نسخه چاپی ]

مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ و ...

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 11:44:14
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری دیزیچه
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
شهرداری دیزیچه براساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد پروژه های ذیل را بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری به پیمانکار واجد شرایط و از طریق مزایده واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا شرکت کنندگان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز یکشنبه مورخه 97.1.19 به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و همچنین قیمت پیشنهادی خود را تا روز دوشنبه مورخه 97.1.20 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهرداری ارایه نمایند. لازم به ذکر است شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
1- واگذاری به صورت اجاره پارکینگ منطقه کارگاهی با مساحت حدود 30.000 مترمربع
2- واگذاری زمین در حدود 20 مترمربع به صورت اجاره جهت کیوسک اغذیه فروشی در پارک کوهستانی
3- واگذاری زمین در حدود 20 مترمربع به صورت اجاره جهت کیوسک اغذیه فروشی در پارکینگ پارک سلامت
4- واگذاری یک دهنه سوله به مساحت 250 مترمربع به صورت اجاره
5- فروش 12 دستگاه ماشین الات و وسائط نقلیه شهرداری بر اساس لیست اعلام به شرح ذیل :
نوع خودرو
مدل وضعیت خودرو
وضعیت بیمه تاریخ
اتوبوس 1384 سالم ندارد
 اتوبوس 1384
سالم    دارد
 اتوبوس 1384
 سالم  دارد 
 اتوبوس 1384
 سالم   دارد
اتوبوس 1385
 سالم   دارد
 وانت مزدا
1369
 سالم   دارد
 وانت پیکان
1385
 سالم   دارد
پیکان سواری
1382
 سالم   دارد
فتون پرس زباله
1388
 سالم   دارد
مینی بوس هیوندا
1388
 سالم   دارد
مینی بوس هیوندا
1388
 سالم   دارد

جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل آگهی به قسمت تصویر آگهی در سایت مناقصات پارس نماد داده ها مراجعه فرمایید.
علی اکبر محمودی - شهردار دیزیچه
خلاصه :
مزایده ، مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ و ...
آدرس :
اصفهان, -
منبع :
محلی اصفهان 96.12.22