مزایده 1.5 دانگ از ساختمان مساحت 255.91متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده 1.5 دانگ از ساختمان مساحت 255.91متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 11:44:14
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز شعبه دوم دادگاه خانواده شهرکرد
شرح آگهی :
اگهی مزایده  ؟
دادورز شعبه دوم دادگاه خانواده شهرکرد
مزایده 1.5 دانگ از ساختمان مساحت 255.91متر کلاسه 961245
مزایده:97.1.20
ساعت ده الی 11
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده 1.5 دانگ از ساختمان مساحت 255.91متر
آدرس :
چهارمحال و بختیاری, , -
منبع :
محلی 4 محال 96.12.21