مزایده مشارکت در استحصال مصالح معدن شن و ماسه- نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده مشارکت در استحصال مصالح معدن شن و ماسه- نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 11:46:00
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1396/12/25
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
بنیاد بتن هرمزگان
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی ؟ نوبت دوم
بنیاد بتن هرمزگان در نظر دارد مشارکت در استحصال مصالح معدن شن و ماسه دزک بندرعباس (دارای مجوز برداشت) را از طریق مزایده برای مدت مشخص واگذار نماید.
داوطلبان شرکت در مزایده می توانند جهت خرید اسناد مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری با در دست داشتن معرفی نامه و درخواست شرکت یا فروشگاه یا شخص و فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری 0109748914000 بانک صادرات شعبه یاس به نام بنیاد بتن هرمزگان بابت هزینه خرید اسناد مزایده، به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
شرایط خواص: 1- نوع تضمین شرکت در مزایده
الف) ضمانت نامه بانکی
ب) فیش واریزی به حساب 0109748914000 بانک صادرات شعبه یاس به نام بنیاد بتن هرمزگان
- مبلغ تضمین شرکت در مزایده به شرح ذیل:
ردیف نام پروژه
محل تحویل
سپرده شرکت در مزایده (ریال)
1 مشارکت در استحصال مصالح معدن شن و ماسه دزک بندرعباس
بندرعباس 400.000.000 ریال
تذکر: ارائه کد اقتصادی جهت اشخاص حقوقی و ارائه کد ملی جهت افراد حقیقی در زمان درخواست اسناد مزایده و بازدید از موضوع مزایده قبل از ارائه پیشنهاد الزامی می باشد.
- بنیاد بتن در رد و قوبل هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج شده است.
محل دریافت اسناد: بندرعباس کیلومتر 4 جاده بندرعباس ، میناب -  جنب ماشین آلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شرکت بنیادبتن هرمزگان
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم در جراید سراسری به مدت 3 روز کاری از ساعت 8 صبح لغایت 15 مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخه 96.12.24
محل تحویل پیشنهادات: بندرعباس - کیلومتر 4 جاده بندرعباس، میناب - جنب ماشین آلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شرکت بنیاد بتن هرمزگان دبیرخانه با اخذ رسید تحویل نمایند.
ساعت، روز و محل تشکیل کمیسیون مزایده: ساعت 10 صبح روز جمعه مورخه 96.12.25 شرکت بنیاد بتن هرمزگان
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر درخصوص شرایط مزایده متقاضیان می توانند با شماره تلفن ثابت 07633377953 و همراه 09177615573 تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی بنیاد بتن هرمزگان
خلاصه :
مزایده, مزایده مشارکت در استحصال مصالح معدن شن و ماسه- نوبت د وم
آدرس :
هرمزگان, -
منبع :
محلی هرمزگان 96.12.22