اصلاحیه مزایده اجاره غرفه
[ نسخه چاپی ]

اصلاحیه مزایده اجاره غرفه

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 11:57:07
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/13
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری شیراز
شرح آگهی :
اصلاحیه اگهی مزایده عمومی 96/31 ؟
96-1159
 پیرو اگهی های منتشر شده در روز سه شنبه نوبت اول مورخ 96.12.15 روزنامه های خبر جنوب ، عصر مردم ، تماشا ، افسانه و سبحان و چهارشنبه نوبت دوم مورخ 96.12.16 روزنامه های خبر جنوب ، عصر مردم ، تماشا ، افسانه و سبحان مورد زیر اصلاح میگردد
ادرس مورد مزایده کوچه 14 دکتر حسابی با کد نوسازی 10-2-165-12 می باشد
شایان ذکر اینکه سایر شرایط مزایده به قوت خود باقی است
اداره کل ارتباطات و امور بین المللی شهرداری شیراز
خلاصه :
اصلاحیه آگهی حراج حضوری، مزایده اجاره غرفه
آدرس :
فارس, -
منبع :
محلی فارس 96.12.22