مزایده یک قطعه زمین مساحت 980متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده یک قطعه زمین مساحت 980متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 12:10:08
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/18
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر اجرای احکام خانواده دادگستری شهریار
شرح آگهی :
اگهی مزایده  ؟
مدیر دفتر اجرای احکام خانواده دادگستری شهریار
مزایده یک قطعه زمین مساحت 980متر نوبت اول غیرمنقول
مزایده:97.1.18
ساعت نه الی ده 4 شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 980متر نوبت اول
آدرس :
تهران, , -
منبع :
روزان 96.12.22