مزایده سه جفت نسق زارعانه به مقدار 712 سهم من اراضی مزروعی
[ نسخه چاپی ]

مزایده سه جفت نسق زارعانه به مقدار 712 سهم من اراضی مزروعی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 12:12:17
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادگستری شهرستان صحنه
شرح آگهی :
اگهی مزایده  ؟
دادگستری شهرستان صحنه
مزایده سه جفت نسق زارعانه به مقدار 712 سهم من اراضی مزروعی ابی و 237 سهم من اراضی دیم پرونده 9509988505401457
مزایده:97.1.21
ساعت ده
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده سه جفت نسق زارعانه به مقدار 712 سهم من اراضی مزروعی
آدرس :
کرمانشاه, , -
منبع :
سایه 96.12.22