مزایده فروش زمین مساحت 124.95مترمربع
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش زمین مساحت 124.95مترمربع

شماره آگهی :
6351 نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 12:13:45
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/02
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری تویسرکان
شرح آگهی :
اگهی مزایده  ؟
شهرداری تویسرکان
مزایده فروش زمین مساحت 124.95مترمربع
مبلغ متری 2.600.000ریال
مهلت قبول پیشنهاد ده روز
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 124.95مترمربع
آدرس :
همدان, -
منبع :
محلی همدان 96.12.21