مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هفت زنجان
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هفت زنجان

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 12:15:09
تاریخ شروع :
1396/12/21
نوع پایان آگهی :
1397/01/18
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره اجرای اسناد رسمی زنجان
شرح آگهی :
اگهی مزایده  ؟
اداره اجرای اسناد رسمی زنجان
مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هفت زنجان سند رهنی کلاسه 9500102
مزایده:97.1.18
مبلغ 2.002.800.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش هفت زنجان
آدرس :
زنجان, , -
منبع :
محلی زنجان 96.12.21