مزایده آپارتمان مسکونی ویلایی فرعی 155 نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده آپارتمان مسکونی ویلایی فرعی 155 نوبت دوم

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 12:17:35
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان بجنورد
شرح آگهی :
اگهی مزایده  ؟
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان بجنورد
مزایده آپارتمان مسکونی ویلایی فرعی 155 نوبت دوم کلاسه 30.964934
مزایده:97.1.20
ساعت ده الی 10:30
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی ویلایی فرعی 155 نوبت دوم
آدرس :
خراسان شمالی , -
منبع :
حمایت 96.12.22